vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

6 tháng: khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

0707 - 2019

6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).

info-fdi-2019. jpg

co-cau-info-fd i-2019.jpg

luy-ke-info-fd i-2019.jpg

kcn-info-fdi-2 019.jpg

Theo Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tin Liên Quan

https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/