vi
 • vi
 • en
 • ko
 • ja
 • zh

Quy trình đầu tư

Aurora IP sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư trong suốt quá trình này

01

Ký kết Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất

02

Xin chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

04

Ký kết Hợp đồng thuê lại đất

05

Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

06

Thủ tục môi trường (đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lập và xin thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường)

07

Lập và xin phê duyệt quy hoạch chi tiết

08

Lập và xin thẩm duyệt PCCC, phê duyệt TKCS

09

Lập và xin thẩm duyệt PCCC, phê duyệt TKBVTC

10

Xin cấp Giấy phép xây dựng

Chính sách ưu đãi về thuế

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014:

‑ Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

‑ Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại thông tư 111/2015/NĐ-CP.

‑ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới như trên được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Thuế nhập khẩu ưu đãi cho hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo Điều 16 Nghị định 118/2016/NĐ-CP và Điều 14 mục 1 của Nghị Định 134/2016/ND-CP

- Nhà đầu tư thứ cấp được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị hình thành tài sản cố định. Thuế VAT sẽ được hoàn trả ngay khi nhà máy đi vào hoạt động theo Khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;

Quyết định 68/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 2016 - 2025, tập trung vào lĩnh vực linh kiện, phụ tùng; lĩnh vực dệt may - da giày; và công nghiệp công nghệ cao với tổng nguồn vốn gần 1000 tỷ đồng; bao gồm các hoạt động kết nối, hỗ trợ; quản trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chuyển giao đổi mới công nghệ và xây dựng vận hành trang thông tin.

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND Tỉnh Nam Định định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thị thực visa và việc làm

01

Thời hạn của visa thị thực làm việc tại Việt Nam: Thời hạn tối đa của visa làm việc là 1 năm. Trong trường hợp giấy phép lao động không đủ thời hạn 1 năm thì thời hạn của visa cho người nước ngoài sẽ xin bằng với thời hạn của giấy phép lao động.

02

Luật và các văn bản luật hướng dẫn về việc xin cấp visa thị thực dài hạn cho người nước ngoài:

- Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý người lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03

Hồ sơ pháp lý chuẩn bị cho người nước ngoài xin visa thị thực lao động cho người nước ngoài

- Đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức

- Giấy chứng nhận sử dụng mẫu dấu hoặc Thông báo sử dụng con dấu của doanh nghiệp, tổ chức

- Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

- Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

- Hộ chiếu gốc còn thời hạn theo quy định.

- Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động đối với với những trường hợp được miễn giấy phép lao động

- Sổ tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài

04

Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh:

Tại Việt Nam công ty, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp visa thị thực dài hạn cho người nước ngoài làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở chính.

05

Thời gian làm thủ tục xin cấp visa thị thực dài hạn: 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ

Các cơ chế hỗ trợ của Aurora

- Hỗ trợ miễn phí thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, xin cấp GCN đăng ký đầu tư (ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thành lập doanh nghiệp chế xuất), GCN đăng ký doanh nghiệp

- Hỗ trợ dịch vụ đào tạo, tuyển dụng

- Hỗ trợ tiếp cận hệ sinh thái Aurora:

 • Hỗ trợ kết nối với đối tác ngân hàng, thuế,...
 • Hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đối tác triển khai hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt cho các dự án dệt nhuộm
 • Hỗ trợ kết nối đối tác trong chuỗi sản xuất dệt may

Đăng ký tham quan

 • Việt Nam

 • Quốc gia khác

 • Thuê đất

 • Thuê xưởng

 • Khác

(0228) 8856 886 Virtual Tour 360 Download tài liệu

Nghĩa Hưng, Nam Định

Date
Temperature

Nghĩa Hưng, Nam Định
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]