vi
 • vi
 • en
 • ko
 • ja
 • zh

Tiện ích

 • 01

  Đất công nghiệp

 • 02

  Đất công nghiệp

 • 03

  Đất công nghiệp

 • 04

  Đất hạ tầng kỹ thuật

 • 05

  Đất công nghiệp

 • 06

  Đất công nghiệp

 • 07

  Kho

 • 08

  Khu nhà ở công nhân

 • 09

  Trường Mầm non

 • 10

  Công viên

 • 11

  An ninh

 • 12

  Bưu chính viễn thông

 • 13

  Khu nhà điều hành chính

 • 14

  Siêu thị

Đất công nghiệp
01

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
02

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
03

Đất công nghiệp

Đất hạ tầng kỹ thuật
04

Đất hạ tầng kỹ thuật

Đất công nghiệp
05

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
06

Đất công nghiệp

Kho
07

Kho

Khu nhà ở công nhân
08

Khu nhà ở công nhân

Trường Mầm non
09

Trường Mầm non

Công viên
10

Công viên

An ninh
11

An ninh

Bưu chính viễn thông
12

Bưu chính viễn thông

Khu nhà điều hành chính
13

Khu nhà điều hành chính

Siêu thị
14

Siêu thị

Đất công nghiệp
01

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
02

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
03

Đất công nghiệp

Đất hạ tầng kỹ thuật
04

Đất hạ tầng kỹ thuật

Đất công nghiệp
05

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
06

Đất công nghiệp

Kho
07

Kho

Khu nhà ở công nhân
08

Khu nhà ở công nhân

Trường Mầm non
09

Trường Mầm non

Công viên
10

Công viên

An ninh
11

An ninh

Bưu chính viễn thông
12

Bưu chính viễn thông

Khu nhà điều hành chính
13

Khu nhà điều hành chính

Siêu thị
14

Siêu thị

Đăng ký tham quan

 • Việt Nam

 • Quốc gia khác

 • Thuê đất

 • Thuê xưởng

 • Khác

(0228) 8856 886 Virtual Tour 360 Download tài liệu

Nghĩa Hưng, Nam Định

Date
Temperature

Nghĩa Hưng, Nam Định
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]