vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

Nhà xưởng cho thuê

Aurora IP sẵn sàng đón nhận mọi yêu cầu của nhà sản xuất với việc dự kiến phát triển các khu nhà xưởng được xây sẵn, hỗ trợ khách hàng với mục đích thâm nhập thị trường nhanh chóng và chi phí ban đầu thấp hơn. Nhà xưởng xây dựng sẵn đem lại cho khách hàng sự linh hoạt về đầu tư, tài chính và một hướng phát triển mới khi khách hàng có nhu cầu mở rộng nhà xưởng hoặc thuê đất với mục đích mở rộng kinh doanh.

https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/