vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư

0707 - 2021

6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,5 triệu USD và 2.024,25 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 12,9 triệu USD.

Nỗ lực vượt qua thách thức

Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định

Ông Trần Minh Hoan, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị tổng kết Khối Thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2020

6 tháng đầu năm 2021, trong khó khăn chung của nền kinh tế do tác động của dịch bệnh Covid-19, các KCN tỉnh Nam Định đã phải gồng mình đối phó với nhiều hệ lụy tiêu cực do dịch bệnh gây nên, trong đó công tác thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định (Ban Quản lý) với chức năng quản lý nhà nước các KCN trên địa bàn, đã phối hợp với các sở, ngành địa phương trong Tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của Tỉnh (nhất là ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường). Với những cố gắng đó, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,5 triệu USD và 2.024,25 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh cho 11 dự án, trong đó có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 12,9 triệu USD; chấp thuận giãn tiến độ cho 02 dự án tại KCN Bảo Minh và KCN Mỹ Trung.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn các KCN Tỉnh có 187 dự án đầu tư của 161 nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó có 52 dự án (của 48 nhà đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký là 8.090 tỷ đồng và 1.014,013 triệu USD, vốn thực hiện là 4.218 tỷ đồng và 682,1 triệu USD; 7 dự án đầu tư của 4 nhà đầu tư hạ tầng với tổng số vốn đăng ký là 7.556,236 tỷ đồng, vốn thực hiện là 3.218 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý luôn quan tâm đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN. Hiện nay KCN Hòa Xá và KCN Bảo Minh hệ thống hạ tầng cơ bản đồng bộ, đảm bảo nhu cầu của nhà đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 100%, ngoài ra KCN Bảo Minh đang tiếp tục được đầu tư mở rộng; các KCN còn lại đang trong quá trình đầu tư hạ tầng (KCN Dệt may Rạng Đông AURORA IP) và giải phóng mặt bằng (KCN Mỹ Thuận)…

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước

KCN Dệt may Rạng Đông AURORA IP

Một góc KCN Dệt may Rạng Đông AURORA IP, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế trên thế giới và tác động tiêu cực của đại dịch bệnh Covid-19. Với những cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn, cụ thể:

Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh đã tiếp nhận được 214 lượt hồ sơ của 05 lĩnh vực; đến nay 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng, trước hạn so với quy định.

6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN tại Nam Định đạt giá trị sản xuất công nghiệp 12.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 450 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 4,5 vạn người lao động.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai được thực hiện kịp thời, bài bản, nghiêm túc và đúng quy trình. Ban Quản lý đã tham mưu cho UBND Tỉnh và các ngành chức năng liên quan nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, xây dựng, môi trường…; tổ chức rà soát quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định để phục vụ công tác lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mặt khác, công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động được đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất với các bộ ngành Trung ương, UBND Tỉnh và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp KCN trong năm 2021 và tổ chức triển khai hiệu quả.

Quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, Ban thường xuyên đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc trả lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động tại các KCN.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 một diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý đã tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021, đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Sở y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phòng chống dịch VOVID-19 tại KCN Hòa Xá…Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, UBMTTQ Việt Nam, Ban Quản lý các KCN đã vận động các doanh nghiệp trong KCN ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho quĩ COVID-19 của Tỉnh.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù các doanh nghiệp KCN phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh và Ban Quản lý các KCN, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng trong Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp KCN. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của 150 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN cơ bản ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.000 tỷ đồng, bằng 46,26% kế hoạch năm (25.940 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 450 triệu USD, bằng 45% kế hoạch năm (1 tỷ USD); nộp ngân sách nhà nước đạt 200 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 4,5 vạn người lao động với thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021
Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN cho biết, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, trong 6 tháng cuối năm 2021 Ban tiếp tục đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp với các sở, ngành địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của Tỉnh, nhất là thu hút đầu tư vào KCN Dệt may Rạng Đông AURORA IP; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1; hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng KCN Mỹ Thuận.

Thứ hai, cải tiến công tác thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; ứng dụng và thực hiện tốt hơn nữa công nghệ thông tin trong thực thi, giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết KCN Bảo Minh mở rộng trình phê duyệt; tục tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến trạm xử lý nước thải KCN Hoà Xá; tham mưu thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản tuyến đường gom KCN Mỹ Trung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm một số tỉnh để tham mưu lập đề án thành lập KKT.

Thứ tư, triển khai sơ kết 5 năm mô hình “KCN, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016-2021.

Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền doanh nghiệp KCN công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức nắm bắt thông tin, đánh giá thiệt hại do đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp.

Thứ bảy, triển khai thu thập và tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp KCN làm cơ sở xây dựng các báo cáo, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt duy trì hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh về đơn giản hoá các thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị thuộc Ban.

Nguyễn Hằng - Kinh Tế và Dự Báo

Tin Liên Quan

Đăng ký tham quan

  • Việt Nam

  • Quốc gia khác

  • Thuê đất

  • Thuê xưởng

  • Khác

(0228) 8856 886 Virtual Tour 360 Download tài liệu

Nghĩa Hưng, Nam Định

Date
Temperature

Nghĩa Hưng, Nam Định
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]