vi
 • vi
 • en
 • ko
 • ja
 • zh

Tiện ích

 • 01

  Đất công nghiệp

 • 02

  Đất công nghiệp

 • 03

  Đất công nghiệp

 • 04

  Dự án Giai đoạn 2

 • 05

  Bến cảng

 • 06

  Đất hạ tầng kỹ thuật

 • 07

  Đất công nghiệp

 • 08

  Đất công nghiệp

 • 09

  Dự án Giai đoạn 3

 • 10

  Kho tàng

 • 11

  Khu nhà ở công nhân

 • 12

  Trường Mầm non

 • 13

  Công viên

 • 14

  An ninh

 • 15

  Bưu chính viễn thông

 • 16

  Khu nhà điều hành chính

 • 17

  Siêu thị

Đất công nghiệp
01

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
02

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
03

Đất công nghiệp

Dự án Giai đoạn 2
04

Dự án Giai đoạn 2

Bến cảng
05

Bến cảng

Đất hạ tầng kỹ thuật
06

Đất hạ tầng kỹ thuật

Đất công nghiệp
07

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
08

Đất công nghiệp

Dự án Giai đoạn 3
09

Dự án Giai đoạn 3

Kho tàng
10

Kho tàng

Khu nhà ở công nhân
11

Khu nhà ở công nhân

Trường Mầm non
12

Trường Mầm non

Công viên
13

Công viên

An ninh
14

An ninh

Bưu chính viễn thông
15

Bưu chính viễn thông

Khu nhà điều hành chính
16

Khu nhà điều hành chính

Siêu thị
17

Siêu thị

Đất công nghiệp
01

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
02

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
03

Đất công nghiệp

Dự án Giai đoạn 2
04

Dự án Giai đoạn 2

Bến cảng
05

Bến cảng

Đất hạ tầng kỹ thuật
06

Đất hạ tầng kỹ thuật

Đất công nghiệp
07

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp
08

Đất công nghiệp

Dự án Giai đoạn 3
09

Dự án Giai đoạn 3

Kho tàng
10

Kho tàng

Khu nhà ở công nhân
11

Khu nhà ở công nhân

Trường Mầm non
12

Trường Mầm non

Công viên
13

Công viên

An ninh
14

An ninh

Bưu chính viễn thông
15

Bưu chính viễn thông

Khu nhà điều hành chính
16

Khu nhà điều hành chính

Siêu thị
17

Siêu thị

Đăng ký tham quan

 • Việt Nam

 • Quốc gia khác

 • Thuê đất

 • Thuê xưởng

 • Khác

(0228) 8856 886 Download tài liệu

Nghĩa Hưng, Nam Định

Date
Temperature

Nghĩa Hưng, Nam Định
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]