vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh
HTV9: KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora ký kết hợp đồng thuê đất và bàn giao đất xây dựng nhà máy tại Nam Định

HTV9: KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora ký kết hợp đồng thuê đất và bàn giao đất xây dựng nhà máy tại Nam Định

VTC1: Nam Định thu hút 2 dự án dệt nhuộm xanh trị giá hơn 200 triệu USD

VTC1: Nam Định thu hút 2 dự án dệt nhuộm xanh trị giá hơn 200 triệu USD

VTV1: Nhà đầu tư ngoại tham gia phát triển lĩnh vực Dệt may Việt Nam

VTV1: Nhà đầu tư ngoại tham gia phát triển lĩnh vực Dệt may Việt Nam

THVL: Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông (Aurora) ký kết bàn giao đất xây nhà máy với Top Textile Việt Nam và Jehong Textile Việt Nam

THVL: Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông (Aurora) ký kết bàn giao đất xây nhà máy với Top Textile Việt Nam và Jehong Textile Việt Nam

Khởi Công Xây Dựng Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

Khởi Công Xây Dựng Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

http://auroraip.vn/
http://auroraip.vn/catalog/view/theme/