vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

Cơ hội hợp tác kinh doanh

Các cơ hội kinh doanh hạ tầng gồm đầu tư xây dựng máy nước cấp, xử lý nước thải, phân phối điện, nhà ở công nhân, trung tâm logistics, dịch vụ tiện ích và phát triển đất khu công nghiệp thông qua hình thức hợp tác kinh doanh (BCC).

Đăng ký tham quan

  • Việt Nam

  • Quốc gia khác

  • Thuê đất

  • Thuê xưởng

  • Khác

(0228) 8856 886 Download tài liệu

Nghĩa Hưng, Nam Định

Date
Temperature

Nghĩa Hưng, Nam Định
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]