vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh
HTV9: KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora ký kết hợp đồng thuê đất và bàn giao đất xây dựng nhà máy tại Nam Định

HTV9: KCN Dệt May Rạng Đông - Aurora ký kết hợp đồng thuê đất và bàn giao đất xây dựng nhà máy tại Nam Định

THVL: Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông (Aurora) ký kết bàn giao đất xây nhà máy với Top Textile Việt Nam và Jehong Textile Việt Nam

THVL: Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông (Aurora) ký kết bàn giao đất xây nhà máy với Top Textile Việt Nam và Jehong Textile Việt Nam

VTC1: Nam Định thu hút 2 dự án dệt nhuộm xanh trị giá hơn 200 triệu USD

VTC1: Nam Định thu hút 2 dự án dệt nhuộm xanh trị giá hơn 200 triệu USD

VTV1: Nhà đầu tư ngoại tham gia phát triển lĩnh vực Dệt may Việt Nam

VTV1: Nhà đầu tư ngoại tham gia phát triển lĩnh vực Dệt may Việt Nam

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Giới thiệu Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP

Khởi Công Xây Dựng Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

Khởi Công Xây Dựng Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - AURORA - IP

http://auroraip.vn/
http://auroraip.vn/catalog/view/theme/